موسسه فهیم

خلاصه ها

صحبت های استاد کاظم قاضی زاده پیش از 300مین جلسه موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم

استاد کاظم قاضی‌زاده، مدیر موسسه فهیم قم شامگاه پنجشنبه، ۲۹ فروردین، در نشست ظرفیت‌ها و چالش‌های اندیشه دینی در حوزه نظریه‌پردازی در این مؤسسه در سخنانی با بیان اینکه این جلسه سیصدمین جلسه در مؤسسه است گفت: نظریه‌پردازی مفهوم ویژه و متفاوت با نظردادن است؛ ممکن است کسانی باشند که نظردهی دارند و حتی مثلاً بر کتب فقهی حاشیه ببنویسند، ولی نظریه‌پرداز نباشند بلکه نظریه‌پرداز کسی است

مطالعه