موسسه فهیم

تسامح در اسلام

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست مین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 5 بهمن ماه ـ با موضوع "تسامح در اسلام" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین قدردان قراملکی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

پیامبر(ص) خاتم مظهر رحمت و نفی خشونت

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد و نود و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 28 دی ماه ـ با موضوع "پیامبر(ص) خاتم مظهر رحمت و نفی خشونت" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر یعقوب علی برجی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا (2)

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد و نود و ششمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 23 آذرماه ـ با موضوع "بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا (2)" با سخنرانی «آیت الله محمد هادی یوسفی غروی» و با حضور اساتید، طلاب و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا (1)

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد و نود و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 16آذرماه ـ با موضوع "بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا" با سخنرانی «آیت الله محمد هادی یوسفی غروی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

رابطه جرم و گناه

دیشب موضوع میزگرد موسسه فهیم با حضور حجت الاسلام والمسلمین استاد ورعی و حجت الاسلام اسکندری برگزار گردید. موضوع جلسه رابطه جرم و گناه بود. استاد ورعی به عنوان نظریه پرداز و استاد اسکندری بعنوان ناقد شرکت کردند. در این جلسه استاد ورعی در آغاز به طرح بحث پرداخت و گفت: این سئوال که آيا هر جرمي گناه است؟ و داراي آثار دنيوي و اخروي است؟ هر مجرمي فاسق است و روز قيامت مجازات خواهد شد؟ آيا هر گناهي جرم است؟ و هر گنهكاري مجازات مي شود؟ محور اصلی بحث می باشد. این استاد حوزه علمیه قم در ادامه به تعریف دو واژه جرم و گناه پرداخت و گفت:

مطالعه

سیره معصومان (ع) (وحدت هدف و اختلاف روش)

آقای دکتر ادیب در ابتدای بحث به آیه 13 سوره شوری اشاره کرده و گفتند: در آیه 13 سوره مبارکه شورای وحدت هدف انبیاء (ع) استفاده می­شود، طبق این آیه پیام واحدی از طرف خداوند ارائه شده است و آن این که دین را بپا دارید و در آن تفرقه نکنید. نکته اصلی آیه شریفه وحدت دین و شریعت الهی است.

مطالعه

اعتدال از منظر دین؛ مقوم ها و شاخص ها

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد و نود و دومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 4 آبان ماه با موضوع "اعتدال از منظر دین؛ مقوم ها و شاخص ها " با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین استاد مهدی مهریزی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی گستره عدالت علوی

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد وهشتاد و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 4 خرداد ماه ـ با موضوع "بررسی گستره عدالت علوی" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر کاظم قاضی زاده» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی دلالت قاعده نفی سبیل بر محدودیت حقوق غیر مسلمانان (2)

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، شب گذشته ـ شنبه 21 اردیبهشت ماه ـ یکصد وهشتاد و سومین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم و دومین جلسه "بررسی دلالت قاعده نفی سبیل بر محدودیت حقوق غیر مسلمانان" با سخنرانی «حجت الاسلام والمسلمین استاد سید محمدعلی ایازی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

مقایسه سازمان روحانیت شیعه و کلیسای کاتولیک

یکصدوهشتادمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد مسجد جامعی» با موضوع "مقایسه سازمان روحانیت شیعه و کلیسای کاتولیک" و با حضور طلاب و دانشجویان در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه