موسسه فهیم

خلاصه ها

نظریه پردازی

تحلیل کلامی ماهیت قرعه و استخاره

285مین نشست علمی موسسه فهیم 

تحلیل کلامی ماهیت قرعه و استخاره 

استاد سید جمال الدین باستانی 

مهدی

سلام لطفا صوت جلسه رو قرار بدید