موسسه فهیم

نظریه پردازی , مناظره , اندیشه سیاسی , تاریخ و سیره ,

اطلاعیه مناظره مبانی و محدوده حجاب شرعی

مهدی حقی

متن کامل مناظره را نتوانستم ببینم لطفا برایم ارسال بفرمایید ممنونم حقی

مهدی حقی

متن کامل مناظره را نتوانستم ببینم لطفا برایم ارسال بفرمایید ممنونم حقی

مهدی حقی

مناظره اقایان ترکاشوند و سوزنچی متن کامل باتشکر