موسسه فهیم

خلاصه ها

خلاصه ی جلسات

خلاصه جلسه مراقبت معنوی بیماران

 بسمه تعالی
 

جلسه 289 موسسه پژوهشی فهیم با موضوع مراقبت معنوی بیماران و با ارائه بحث توسط حجت الاسلام والمسلمین دکتر مسعود آذربایجانی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا به پخش بعضی از کلیپ هایی که محتوای آن نا امیدی بیماران سرطانی بود مبادرت شد.

 

 

سپس استاد آذربایجانی با طرح – پنج مسئله به بحث خود پرداخت . وی در این باره مسایل زیر را مطرح کرد:
1-مشکلات و چالش های معنوی –دینی بیماران چیست؟
2-پرسش های بیماران در ابعاد معنوی- دینی کدامند؟
3- ظرفیت های دین اسلام در این رابط چیست؟
4- رسالت و وظیفه حوزه و روحانیت در خصوص سلامت معنوی بیماران چیست؟
5-آیا تبلیغ تخصصی شامل مراقبت معنوی بیماران می شود؟
وی سپس درباره ضرورت بحث گفت: وظیفه اخلاقی و انسانی ما برای کاهش رنج ها و آلام بیماران و  عنایت به پیشگامی مسیحیت و هیأت های تبشیری در حضور بر بالین بیماران و  عمومات آموزه های دینی و اشتراک در خلقت و داشتن ریشه مشترک«نوع دوستی» ما را به لزوم توجه به این بحث وا می دارد.
عضو هییت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در ادامه در توصیف مراقبت معنوی گفت :معنایابی و معنا بخشی به ارتباطات چهارگانه انسان با خدا، خود، خلق ، خلقت برای رسیدن به نظام باور و عمل یکپارچه که در چارچوب مبدأ و معاد زندگی را هدفمند و ارزشمند و شایسته رنج و کوشش میابد و مرگ را معنا دار میسازد.
استاد آذربایجانی گفت : پرسش های عمده بیماران عبارت است از که چرا من ؟ عدالت خدا کجا است؟ چرا من که اهل نماز و انجام وظایف دینی هستم بیمار شوم؟ آیا بیماری بخاطر خلافکاری من بوده است؟ چرا کودکان بیمار سرطانی می شوند؟ او که گناهی ندارد؟ چرا اینقدر درد بکشیم ؟ پیش امام رضا هم رفتم چرا خوب نشدم؟ چگونه می توانم با خدا رابطه برقرار کنم؟
ایشان با گونه های بیماران هم اشاره کرد و گفت بیماران از جهت سنی ، از جهت جنسیتی ، از جهت نوع بیماری و از جهت وضعیت قابل تقسیم است و گونه شناسی و قالب های مراقبت معنوی می تواند فردی، گروهی، در خانه یا در درمانگاه است.
وی در ادامه گونه شناسی مراقبت معنوی را بیان کرد که شامل1-فردی 2-گروهی 3- درخانه 4- در درمانگاه میشود . سپس ارزیابی نیاز به مراقبت معنوی را بیان کرد که شامل1-ارتباط با خدا 2-ارتباط باخود 3- ارتباط با دیگران 4-ارتباط با خلقت می باشد.
استاد رشته روانشناسی اصول کلی مراقبت معنوی را مطرح کردند که شامل 1-برقراری ارتباط عاطفی: همدل، گوش دادن2- شناسایی مسائل و نیاز های معنی-روان شناختی بیمار3-شناسایی رفتارهای آشکار و نا آشکار کنونی4-ارزیابی راهکار های سازگارانه و کارآمد برای تامین خواسته ها و نیاز ها5-انتخاب راهکار های سازگارانه و کارآمد برای تامین خواسته ها و نیازه6-ارزیابی و اصلاح راهکار های انتخاب شد.7-اتمام جلسات مراقبتی
سپس تکنیک های عمومی در بالین بیمار را مطح کردند که شامل:1-ارتباط فیزیکی با بیمار2-امید بخشی به بیمار3- تلاش برای تقویت عزت نفس بیمار4-دلجویی از بیمار5-همدردی و همدلی کردن با رنج ها ، دردها6-دعا کردن .
ایشان در پایان ملاحظات و ممنوعیت ها و فنون تکنیک های خاص مراقبت معنوی را بیان کردند.