موسسه فهیم

نظریه پردازی , اندیشه سیاسی ,

بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش

بسم الله الرحمن الرحیم

بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش

نظریه پرداز استاد: مهدی فرمانیان

موضوعی که امروز قرار است خدمت شما عزیزان باشیم زمینه ها و مبانی تفکر داعش است برای فهم داعش مختصری درباره تاریخ القاعده در عراق خدمت شما مطالبی بیان می کنیم و بعد بریم سراغ زمینه ها و بعد مبانی فکری داعش و در انتها چندتا کلیپ کوتاه نشان بدهیم و با توجه به کلیپ هائی که خودشان در منطقه آنها تهیه کرده اند بهتر داعش را و افکارش را و مبانی اش را بشناسیم.

برای فهم داعش باید پیشینه فکری داعش را شناخت. تقریبا 5 پیشینه فکری برای داعش وجود دارد، اولین پیشینه تفکرات ابن تیمیه است، تقریبا می توان گفت داعشی ها همه افکارشان را از ابن تیمیه گرفته اند و هم در بحث سیاست، حکومت، توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت تحت تأثیر ابن تیمیه هستند، لذا شناخت ابن تیمیه در فهم داعش بسیار مهم است.

جریان دوم سلفی های جهادی در مصر هستند، که از سال 1965 در مصر ظهور کردند و بعد به افغانستان رفتند و افغان العرب نامیده شدند به رهبری عبدالله عزّام بعد از اینکه جنگ شوروی تمام شد القاعده تأسیس شد که از دل افغان العرب ها بیرون آمده است، لذا شناخت افغان العرب ها بعنوان یکی از مهمترین پیشینه فکری داعش بسیار مهم است.

و پنجمی ابومثقل الزرّقائی رهبر القاعده عراق هست، ما باید بدانیم این تفکرات چیست تا بهتر بتوانیم داعش را بشناسیم.

ابومثقل الزرّقائی کیست؟ ابو مثقل الزرّقابی متولد زرقاء اردن است، نزدیک عمان پایتخت اردن، ایشان در هفده سالگی بخاطر مسائل فحشا و فساد زندانی می شود، در زندان با ابومحمد مقدَسی یکی از سلفی های بسیار معروف و امروز هم مطرح آشنا می شود. ابومحمد مقدسی دو ماه پیش از زندان اردن آزاد شد و بیانیه ایی هم علیه داعش داد.

ابومثقل الزرّقائی در سال 1988 آزاد می شود از زندان آزاد می شود و به افغانستان مسافرت می کند که آخرهای جنگ شوروی علیه افغانستان است چهار سال در افغانستان است و 1992 به اردن بر می گردد و با ابو محمد مقدسی شروع می کند به یک گروهی سلفی جوادی بنام بیعت امام را تشکیل دادن. و عملیات های بمب گذاری را شروع می کنند و در سال 1993 بخاطر این عملیات ها زندانی می شود و تا سال 99 در زندان اردن هست، و بعد دوباره به افغانستان مهاجرت می کند و در آنجا دقیقا زمانی که آمریکا به افغانستان حمله می کند زرقائی در افغانستان است.

سیف العدل که نفر امنیتی یعنی رئیس سازمان اطلاعات امنیت القاعده هست، به شدت از زرقاوی حمایت می کند ولی عصامه نگاه مثبتی به وی ندارد، حمایت های سیف العدل باعث می شود یک اردوگاهی در هرات برای زرقاوی زده بشود و زرقاوی خیلی سریع می تواند افراد متعددی را از شمال افریقا و سوریه و عراق جذب این اردوگاه کند در عرض یکی دو سال این اردوگاه به دو سه هزار مجاهد می رسد، سال 2003 آمریکا حمله می کند به عراق و زرقاوی از افغانستان وارد عراق می شود و با ملا کریکا که رهبر گروه سلفی انصار الاسلام هست بیعت می کند. بعد ملا کریکا صحبت هائی می کند که به اسم خیانت تمام می شود و ملا کریکا را در سال 2004 کنار می گذارند. ملا کریکا دانشجوی دکتری جامعه شناسی در دانشگاه تهران بوده است. و زرقاوی رهبر گروه سلفی انصار الاسلام می شود، در همان سال با عصامه بن لادن بیعت می کند و القاعده فی بلاد الرافدین را تأسیس می کند که می شود شافع القاعده در عراق. بعد رساله ایی می نویسد و تأکید می کند که جنگ ما فقط با شیعه است و کتابی می نویسد با عنوان هل اتاک حدیث الرافضه، و در آن مباحث متعددی را مطرح می کند و هم تهمت به شیعیان می زند و می گوید شیعیان با آمریکا همدست شدند که سنی ها را از بین ببرند اینها راهبرد واحد دارند برای از بین بردن اهل سنت عراق لذا ما باید تمام عملیاتهامان علیه شیعه باشد، آنقدر کشتارهایش علیه شیعه زیاد می شود که خود سران القاعده عصامه بن لادن و ایمن الظواهری به ایشان نامه می نویسند که چرا اینقد داری شیعه می کشی هدف ما شیعه کشی نیست هدف ما مبارزه با امریکا هست، در سال 2006 چند گروه جهادی با هم متحد می شوند و شورای مجاهدین در عراق تأسیس می شود به ریاست عبداله رشید البغدادی در سال بعد از تأسیس این شورا و چند ماهی بعد زرقاوی توسط آمریکائی ها کشته می شود در سال 2006 در حمله آمریکائی و فرد دوم ابوعمر البغدادی به ریاست القاعده عراق و ابوحمزه مهاجر به عنوان وزیر جنگ انتخاب می شود. در سال 2006 بعد از اینکه ابوعمر بغدادی سر کار می آید ایشان تأسیس دولت اسلامی عراق را کلید می زند و می گوید ما دیگر القاعده نیستیم ارتباط چندانی با عصامه بن لادن ندارند و دولت اسلامی عراق را در عراق تأسیس می کنند به رهبری ابو عمر الهاشمی الحسیني البغدادی ده تا وزارتخانه را تعیین می کنند و رهبران وزارتخانه ها را هم تعیین می کنند. در سال 2007 ابوعمر البغدادی بیانیه ای می دهد در نوزده بند که این بندها می توان گفت عقائد و مبانی فکری القاعده عراق و دولت اسلامی عراق را نشان می دهد. در سال 2010 ابوعمر البغدادی و ابوحمزه مهاجر در حمله آمریکا به مواضع القاعده کشته می شوند و ابوبکر البغدادی که تازه از زندان بیرون آمده است به ریاست دولت اسلامی عراق در می آید.

ابوبکر البغدادی کیست؟ ایشان ابراهیم بن عود سامرائی است از خاندان سادات بوبدری است، لذا ایشان سید هست، بعضی ها در سادات بودن ایشان شک کردند ولی دلیل موجه ندارند پس ایشان سید هست، 1971 در سامرا در خانواده ای سلفی بدنیا می آید دکترای قانون می گیرد از دانشگاه بغداد و بعد در سامرا در مسجد احمد بن حنبل که مسجد پدرش بوده شروع می کند به تدریس، در سال 2004 عضو گروه جیش عبدالسنت و الجماعه می شود که بعنوان رئیس بخش شرعی اش کارش را شروع می کند سال 2005 دستگیر می شود تا سال 2009 در زندان هست. بعضی ها می گویند اینجا امریکائی ها اینجا به نفع خودشان آوردند و رئیس القاعده عراق یا داعش کردند ولی ما هیچ دلیل قانع کننده ای نداریم و در سال 2010 بعنوان رئیس دولت اسلامی عراق انتخاب می شود.

جنگ سوریه صورت می گیرد شورشی علیه بشار اسد می شود عین الظواهدی رهبر القاعده جهان حکم جهاد می دهد القاعده از سراسر جهان وارد سوریه می شوند و در همین راستا ابوبکر البغدادی دستور می دهد وارد سوریه بشوند، در کنار ورود ابوبکر البغدادی به سوریه ایشان فردی را بعنوان شاخه القاعده در عراق انتخاب می کند به نام محمد الجولانی، ایشان جب النصره را تأسیس می کند، ولی ایشان گوش به حرف ابوبکر البغدادی نکند و دعوای بین ایشان باعث می شود که حکمیت به سمت رهبر القاعده جهان ایمن الظواهری بروند و ایشان حکم به نفع محمد الجولانی بدهد، می گوید محمد الجولانی رهبر جبهه النصره همه کاره هست و شما اگر می خواهی گوش به حرف ایشان بده نمی خواهی برگرد در عراق، در این هنگام ابوبکر البغدادی ناراحت می شود و دوتا کار انجام می دهد یکی حکم به تکفیر محمد الجولانی می دهد و دوم از سرپرستی ایمن الظواهری خارج می شود و خودش شروع به تأسیس یک دولت جدید به نام دولت اسلامی عراق به نام داعش می کند و اینچنین داعش تشکیل می شود.

در سال 2011 داعش تقریبا شکل می گیرد البته بعدها در سال 2012 نمود پیدا کرد و رسمی بود، و نامه ای به ایمن الظواهری نوشت و گفت ما این مرزها را قبول نداریم و تمام جهان اسلام برای ماست و باید به آن سمت برویم.

داعش چگونه به عراق بازگشتند؟ انتخابات عراق صورت گرفت نوری مالکی حزبش برای بار سوم رأی آورد، که باعث شد مخالفت اهل سنت کردها، بعثی ها و برخی از شیعیان تقریبا اجماعی برای اینکه ما نوری مالکی را نمی خواهیم این اتفاق افتاد، البته دلیل داشت ایشان از سه سال پیش با ایت الله سیستانی چندان ارتباطی نداشت از آنطرف وقتی جهاد آیت الله سیستانی آمد ایشان حمایت نکرد و متأسفانه برخی از شیعیان بدون سلاح به تقابل داعش رفتند و سر بریده شدند و اهل سنت که از قدیم اختلافاتی داشتند راه خودشان را جدا کردند دو نفر خیانت کردند، یکی النجیفی استاندار موصل و یکی هم النجیفی رئیس مجلس عراق و این خیانتها باعث شد فضا به نفع داعش شود، بعثی ها و داعشی ها به هم نزدیک شدند و با یک برنامه ریزی مسنجم بین بعثی ها و اهل سنت و داعش این سه تا باعث شد که خیلی راحت بتوانند موصل را تصرف کنند، موصل سه میلیونی با دویست هزار نیروی نظامی در عرض دو ساعت با دوهزار نفر فتح شد و دست داعش افتاد و تمام امکاناتی را که از اسلحه و مهمات در پادگانها بود و پولی که 450 میلیون دلاری که در بانکهای موصل بود تمام اینها غنائمی بود که داعش از موصل برداشت.

متأسفانه این فضا پیش آمد خیانت برخی از روئسا و سکوت کردها چون از بیست روز قبل از حمله داعش رئیس کردستان نامه ای می نویسد به نوری مالکی برای اینکه حواست هست اگر با ما کنار نیائی در منطقه اتفاقاتی در حال رخ دادن هست و گویا نوری مالکی اهمیتی نمی دهد، و این باعث می شود که اتفاقی که افتاد موصل و نزدیک بغداد بیاید و 170 از 360 درجه حاشیه بغداد به دست داعش افتاد و که الحمدلله شیعیان و دولت کمی توانستند با هم کنار بیایند و مقداری داعشی ها را پس بزنند، و بعد وقتی نتوانستند به سمت بغداد بیایند به سمت کردها برگشتند و به سمت مسیحی ها و ایزدی ها، ایزدی ها همان یزیدی ها هستند که حدود دویست سیصد هزار نفری در عراق هستند و طیفی از سنی های بدعت گزاری هستند که اول خوب بودند و در طول تاریخ انحرافاتی پیدا کردند و معتقدند شیطان ملک اعظم خداست و ایشان را مقدس می دانند و هر کس به شیطان اهانت کند بشدت با وی بد می شوند و حتی کینه و کشتنش را هم در دل می گیرند. این فضائی بود که ایزدی ها داشتند لذا برخوردشان با مسیحی ها خیلی تند بوده است، داعشی ها با سه طیف شیعیان، مسیحیان و ایزدی ها خیلی تند برخورد کردند و خشونت آمیز برخورد کردند این مختصری بود از تاریخ القاعده در عراق.

این نقشه ایی است از کسانی که وارد سوریه و عراق شدند و اگر فلش ها را نگاه کنید بیشترین تعداد از شمال آفریقا هستند، تونس 3500، مغرب 1500 نفر لیبی 556 نفر مصر 358 نفر و بعد عربستان 2500 و اردن 2089 نفر، هست بعد نوبت اروپا هست از فرانسه 412 نفر، انگلیس 488 نفر از آلمان 240 نفر اگر شما نگاه کنید بعد از شمال آفریقا سومین چائی که هجوم بردند به سوریه که علیه بشار بجنگند و به داعش ملحق شدند از این سه گروه بیشتر هستند اگر دقت کنید از شرق جهان اسلام کمتر است، از پاکستان و افغانستان و اندونزی و ... کم هستند. اما وقتی که داعش آمد و موصل را گرفت ابوبکر البغدادی در ماه مبارک رمضان امسال ادعای خلافت کرد و همه مسلمانان باید با من بیعت کنند در اینجا نگاه کنید ایشان سید قریشی هست، و آنجا معتقدند تمام خلفا قریشی هستند و اینها معتقدند تمام سنی ها باید با اینها بیعت کنند، عده ای خلافت ایشان را پذیرفتند، مثل گروههای جهادی انصار بیت المقدس، القاعده مغرب، انصار السنه در لیبی مغرب و ... و چند نفر در تأییدش کتاب نوشتند، فردی رفع الملام المجاهدی دولت السلام فی العراق و الشام و رساله ای بنام القول الصافی فی بیعته ابی بکر البغدادی، کتابهایی است که در تأیید خلافت ابوبکر البغدادی نوشته شده و از آنطرف مخالفانش بیشتر بودند، القاعده مخالفت کرد ابومحمد مقدسی استادش مخالفت کرد ابوغداده فلسطینی مخالفت کرد ال الشیخ مفتی عربستان یعنی کل عربستان مخالفت کرد عدنان ارعور که خودش حکم جهاد در سوریه داد مخالفت کرد، یوسف غرزاوی که خود حکم جهاد در سوریه داد مخالفت کرد، یعنی همه کسانی که تا دیرزو با حکم جهادشان کمک کردند به داعش وقتی دیدند وی داعیه حکومت اسلامی دارد بالعکس مخالفت کردند، این نقشه ایی است که خود داعشی ها ارائه داده اند و گفته اند این مناطق ولایت های ماست، البته این دقیق نیست، لذا مناطق زرد کردها هستند، مناطق قرمز شیعیان هستند و سوریه دیگر چیزی در نقشه اینها باقی نمانده است، اما نقشه دقیقتر اینست که سبزها بیشتر پیداست، جاهای بنفش تحت اختیار داعشی هاست مناطق زرد مناطق اختلافی است و جنگ وجود دارد و این فضائی که الان می بینید وجود دارد.

اما اینها مقدماتی در باب داعش بود، ما کتابچه ایی را نوشته ایم به نام داعش دولت اسلامی عراق تحلیل بررسی که آقای ابراهیم نژاد تألیف کرده اند و این حقیر ویرایش علمی کرده ام و این تمام مطالبی که اینجا تبیین می کنم خیلی دقیقتر در این کتابچه وجود دارد، همه بر اساس سایتهای خودشان هست.

اما چه زمینه هائی باعث پیدایش داعش و امثال داعش شده است؟ داعش تنها نیست، تنها نخواهد بود و احتمال اینکه در هر کشوری داعش مانندی بیرون بیاید وجود دارد، اما چرا؟ زمینه های سیاسی و فرهنگی دارد، اما زمینه های سیاسی که باعث شده اهل سنت به این سمت بروند و کمی تند و خشونت طلب بشوند مهمترین آن فروپاشی دولت عثمانی است، امپراطوری عثمانی را که از دست دادند احساس کردند پشتوانه شان از دست رفته است و دیگر هیچ کس را ندارند و لذا می بینید جنبش خلافت در هند بوجود آمد، در مصر اخوان المسلمین بوجود آمد، حزب تحریر بوجود آمد و خیلی از گروههای دیگر در جهان اسلام بوجود آمد و صدها کتاب در بحث اینکه چطور دولت اسلامی را بازگردانیم چاپ شد. بشیر رضا العلم و الخلافت العظمی را نوشت علی عبدالرزاق الاسلام و اصول الحکم را نوشت هر کدام طبق دیدگاه و نظر خودشان این حرفها را زدند، لذا مهمترین چیزی که به نظر بنده تأثیر گذاشته در ظهور این سلفی های جهادی خشونت طلب یکی از مهمترینها خلافت اسلامی است. این اصلی ترین هدف اینهاست دو تأسیس اسرائیل در قلب جهان اسلام قبله اول مسلمانان و توجه کنید شام نزد اهل سنت بسیار فضیلت دارد اگر ما کوفه نزدمان فضیلت بخش است و اگر کربلا و نجف نزد ما فضیلت دارد شام برای اهل سنت فضیلت بخش است، البانی جدیدا کتاب نوشته است بنام فضل الشام چهل حدیث در فضل شام آورده است و این فضائی که الان اتفاق افتاده و آن ضمیر ناخودآگاه اهل سنت را اذیت می کند و حضور امریکاو انگلیس در منطقه هر چه که دوستان آمریکا در منطقه حضور داشته باشد داعشی ها بیشتر خواهند شد شما نگاه کنید از زمانی که آمریکا بصورت غیر مستقیم بود تعدادشان کمتر بود و هر چه حضور فیزیکی اش را در جهان اسلام بیشتر کرده است داعشی ها و القاعده ای ها بیشتر شده اند، ببینید زمانی که جنگ شوروی شروع شد و افغان العرب ها رفتند دو سه هزار نفر بودند وقتی آمریکا حمله کرد به افغانستان و عراق یکباره اینها به چند میلیون نفر رسیدند، و الان هم اگر امریکا علیه داعش می جنگد فقط دارد تعداد داعشی ها را در جهان بیشتر می کند اینکه مقام معظم رهبری با ظرافت ایران را از فضائی که علیه داعش بود کنار کشیدند یکی از مبانی زیبائی بود، وقتی ما کنار بکشیم این جوانهائی نوعی تعلق خاطر به داعش در جهان اسلام دارند دیگر ما را کمتر کینه و عداوت با ما دارند، اینها نکاتی بسیار مهم است، حاکمان سکولار پان عربیسم ها و چپ گراها هرچه بیشتر شدند گرایش به سمت سلفی های جهادی بیشتر شد است، یکی از استدلالات اینها اینست که ما جهان اسلام تماما حاکمانشان سکولارند و از غرب خط می گیرند و فرهنگ غرب را ترویج می کنند اینها از خدا تبعیت نمی کنند از اسلام تبعیت نمی کنند، و بعد آیه ایی می آورند  «فَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْكافِرُونَ» بعد استدلال می کنند که تمام کسانی حکم بما انزل الله می کنند اینها کافر هستند لذا تمام حاکمان اسلامی را کافر می دانند و کشتنشان را واجب حمله کردن علیه انها واجب است لذا اینکه بشار اسد مقدار پایش لرزید و همه آمدند می گویند او سکولار است با جمال عبدالناصر و دیگران هم مخالف بوند چون آنها پان عربیسم بودند ما در اسلام عربیسم نداریم در اسلام همه عرب و عجم یکسان هستند.

سختگیری ایی که حاکمان علیه اسلام گرایان سیاسی داشتند برخورد بسیار تند، مبارک، قذافی، آل سعود آل خلیفه علیه کسانی که گرایشان اسلامی سیاسی داشتند اینها را به این سمت برد که ما با انتخابات و تظاهرات نمی توانیم به خلافت اسلامی برسیم تنها راه شمشیر است و خلافت اسلامی تأسیس کنیم، نمونه هایش زیاد است.

در سال 1992 الجزایر انتخابات شوراها شد عباس مدنی رأی آورد بعد کودتائی شد علیه اینها اتفاقی که افتاد جالب است بعد از آن القاعده تأسیس شد چون گفتند ببینید ما می خواستیم از طریق انتخابات و دموکراسی که غربی ها مدعی آن هستند می خواستیم به حکومت برسیم اینها نگذاشتند، پس تنها را شمشیر است ما باید با اینها بجنگیم.

یا مرسی، مرسی که به زمین خورد سلفی های جهادی دو برابر شد، حضور مرسی خیلی تأثیر داشت که بسیاری از این سلفی های جهادی را به خود جذب کند، اما همکاری آمریکا که باعث شد مرسی به زمین خورد باعث شد جوانها بیشتر جذب سلفی های جهادی شوند، چون می گویند ما می خواستیم با دموکراسی به حکومت اسلامی برسیم ولی این غربی ها که دم از دموکراسی و مردم سالاری می زنند نگذاشتند ما به حکومت برسیم، مرسی ای که سفیر فرستاد برای اسرائیل با اینها کنار آمد اینها تحمل مرسی را نداشتند دیگر تحمل حاکمان اسلامی که بخواهند با اینها بجنگند را قطعا نخواهند داشت.

یکی دیگر از زمینه های سیاسی عدم موفقیت اسلام گرایان سیاسی در تشکیل حکومت اسلامی است، ببینید اینها 70 سال است که میخواهند حکومت اسلامی تشکیل دهند، اخوان المسلمین در سال 1928 درست شده است حدود 90 سال است اما نتوانسته اند در جهان اسلامی حکومت اسلامی تشکیل دهند هرچه سرخوردگی بیشتر شود جوانان بیشتری جذب القاعده و داعش خواهند شد. این فضائی است که اتفاق افتاده

قدرت سیاسی شیعه هم هست که من برده ام در بحث فرهنگی، اینها زمینه های سیاسی است که باعث گسترش فکر داعشی و القاعده ای شده است

اما زمینه های فرهنگی

نفوذ فرهنگ غرب و گسترش امانیسم و سکولاریسم در میان مردم مسلمان باعث شد که عده ای در مصر مخصوصا سید قطب، سید قطب کتابی نوشت که مانیفست، سلفی های جهادی است، که بشدت با فرهنگ غرب تقابل داشتند و می گفتند هر کس به نوعی فرهنگ غرب را بپذیرد کافر است، لذا نفوذ فرهنگ غرب در میان مردم، گسترش فکرهای روشنفکرانه در میان مردم، همه اینها عامل بسیار مهمی که بسیاری از جوانان تند متدین جهان اسلام جذب داعشی ها شوند تا بقول خودشان حکومت اسلامی تشکیل دهند. گسترش جریان روشنفکری و حمایت از مبانی مدرنیته بسیار تأثیر گذاشت در گسترش اینها، یکی دیگر از مسائل قدرت یابی شیعه است، شیعه که توانست در ایران حکومت تشکیل بدهد. ببینید یکی از بحث هائی که بسیار مطرح شد این بود، ما هفتاد سال داریم می جنگیم نتوانستیم حکومت اسلامی تشکیل بدهیم اما امام خمینی در عرض 15 سال حکومت اسلامی تشکیل داد، نگاه ابتدای سلفی های جهادی به امام بسیار مثبت بوده، نگاه اخون المسلمین بسیار مثبت بوده است، ولی در طول مسیر اتفاقاتی افتاد که فضا منفی شده است، و وهابیت آمد استفاده کرد و تفکر شیعه را بعنوان فکر رقیب اهل سنت مطرح کرد، برخی رفتار اشتباه ما، دوستان ما متأسفانه چند کار را نتوانستیم انجام دهیم: 1. نگاه وحدت اسلامی امام خمینی را نتوانستیم به جهان اسلام معرفی کنیم، عرفان امام خمینی را نتوانستیم به جهان غرب و جهان اسلام معرفی کنیم، 2. فضائی که امام خمینی در راستای اسلام ایجاد کرده بود ما کم کم بردیم به سمت شیعه گری و این اشتباهات ما در این سی ساله بوده است، همه مدیران اشتباه کرده اند خیلی از کارها به خاطر عدم اطلاع و جهل نمونه مثال بزنم، آقای مرسی آمد رأس کار آقائی رفت آنجا یک حسینیه در مصر زد، خب حسینیه برای چی؟ مگر ما چقدر شیعه در مصر داریم؟ کل آمار شیعیان 700 هزارتا نیستند، خب لاقل مسجد بزن، چی شد؟ سلفی های مصر روی این مسئله زوم کردند و فضا را ملتهب کردند آقای سید صادق شیرازی 17 تا ماهواره گرفته فقط داره توهین می کند به خلفاء، برای چی؟ تحریک اهل سنت کردن چه فایده ای برای  جهان اسلام دارد؟ فضایی که در جنگ سوریه پیش آمد عربستان بسیار استفاده کرده و جنگ سوریه را جنگ شیعه و سنی نشان داد، و متأسفانه موفق هم بود، ما متأسفانه در دولت قبلی گرفتار دعواهای داخلی خودمان بودیم، دعوا سر این بود که آقای فلان وزیر امور خارجه باشید یا فلانی، در جهان اسلام داشت اتفاقات عظیمی می افتاد ما می توانستیم با تعامل با ارتباط این فضاها را به نفع خود بیاوریم اما متأسفانه نکردیم، آقای الهیاری در آمریکا پخش می شود شروع می کند به توهین کردن همه به آنها هم به ما، ما را دجالیون می داند سنی ها را عمری می داند این چه وضعی است درست کرده اید کجا اهلبیت اینطوری بودند؟ اینها از ما نیستند، اینکه مقام معظم رهبری فرمود تشیع امریکائی و تشیع لندنی تشیع واقعی نیست، تشیع آمریکائی همین آقای الهیاری تشیع لندنی آقای یاسر الحبیب، ایشان شبکه زده فدک ایشان کتابی نوشته الفاحشه ؟؟؟ العاعشه پخش کرد، در جهان اسلام مفت چاپ لندن، پنجاه هزار نسخه چاپ کرد در جهان اسلام پخش کرد، همین شد باعث شد مقام معظم حرمت توهین را بدهد، دلیل هم داشت، یکی از دوستان می گفت در جلسه ایی بیداری اسلامی دیدیم یکی از شیعیان کویت به زور می خواهد آقا را ببینید، دستش را می بوسید پایش را می بوسید، گفت فتوای جنابعالی در حرمت به امهات مسلمین باعث نجات جان من شد، گفت همسایه ایی داشتیم از سنی های سلفی بود، وقتی کتاب الفاحشه را خوانده بود اسلحه اش را آورد درب خانه ما را زد می خواست مرا بکشد من گفت چی شده، گفت شما عایشه را فحش می دهید گفت ما فحش نمی دهیم گفت به چه سندی من فتوای مقام معظم رهبری را نشانش دادم، پاشو کشید رفت، گفت من جونم را از این فتوا دارم. این فضاهائی است که ما اصلا به آن توجه نمی کنیم، آقای دانشمند یک سخنرانی کرده گفته اهل سنت حرام زاده هستند، اینها از پنج نفری که تلفن زدند به مولوی عبدالحمید گفتیم که ایشان ناراحت شده از دلش در بیاوریم آقای دانشمند را آوردیم زنگ زدیم گذاشتیم روی آیفون گفتیم آقای مولوی عبدالحمید آقای دانشمند می خواهد از شما معذرت  خواهی کند، گفت احتیاجی به معذرت خواهی نیست ما از ایشان تشکر می کنیم، چون بعد از جنگ 33 روزه بسیاری از جوانان به تشیع گرایش پیدا کرده  اند، چون ما سی دی آقای دانشمند را در داخل خانه ها ریختیم آبی بود بر آتش، اینها خیلی مفید هستند. بازجوی ریگی به من گفت، گفت من بهش گفتم چگونه جوان را آماده می کنی بمب به خودش ببندد و منفجر شود؟ گفت من نمی کنم خودتان می کنید، گفت من با یک جوان که مرتبط می شوم اصلا به آن چیزی نمی گویم سی دی آقای دانشمند را می دهد سی دی فلان مداح را میدهم، هفتمین هشتمین سی دی را که می بیند می گوید اینها کجا هستند من می خواهم  اینها را بکشم. این شبکه های ماهواره ای وهابی از این فرصتها استفاده می کند، نمونه اش یک آیت الله در قم عید الزهرا گرفته است، بعد با موبایل فیلم گرفته اند یک کودک 4 ساله فحش می دهد به خلفا، احتمالا یک شیعه شیر پاک خورده فکر کرده بندازد داخل اینترنت خوب است، شبکه های ماهواره ای این را گرفته اند بیش از 5 هزار بار نشان داده اند و اهل سنت را تحریک کرده اند، ما رفته بودیم مصر فکر نمی کردم زمان مرسی اینقدر مصر علیه شیعه باشد، آقایی که با ما جلسه داشت در اسکندریه پنج جا مکانش را عوض کرد آخرش در قهوه خانه با ما ملاقات کرد، گفتیم چرا این کار را کردی؟ گفت سلفیه ها ما را می کشند، گفتیم چرا؟ گفتم به خاطر شبکه های آقای سید صادق شیرازی، آقای شهات اگر کشته شد یک مقدارش تقصیر خودش بود، هرچه سپاه قدس می گفت اینقدر فحش نده به خلفاء می گفت نه اگر حق است باید بگوئیم، خب چه شد! این فضاهاست که متأسفانه زرقاوی این همه در مسائل شیعه ورود می گیرد.

بی سوادی افراد صوفی: الان مشکلی که ما درایم اینست که جهان اسلام 500 میلیون صوفی دارد و همه بی سواد است و نفوذش در جهان اسلام داره کم می شو، و جلوی سلفی ها کم می آورند چون علم ندارند جلوی سلفی ها قد علم کنند، خب وهابیت آمده دانشگاه زده، مدرسه، حوزه و عالم تربیت می کند، ولی صوفی ها خوابند هیچ کاری نمی کنند که در تقابل بتوانند کاری کنند، گسترش بدعت ها و خرافات که در بین عوام الناس است اهل سنت تحت تأثیر است برخی اشتباهات صوفیه رشد کرده است، مثلا نگاه کنید رشید رضا اشعری روشنفکر طرفدار اصلاح طلبی محمد عبدو بود، خودش می گوید من رفتم پیش قبر احمد بلدی و آنجا دیدم صوفی ها نه رو به قبله رو به قبر این صوفی دارند نماز می خوانند، آمدم بیرون گفتم، حرفهای ابن تیمیه درست است و شد سلفی تمام عیار، این فضاها در جهان اسلام این زمینه های فرهنگی باعث شد که امثال سلفی های جهادی رشد کنند.

مبانی فکری داعش

مهمترین مبانی ای که داعشی ها دارند تحت تأثیر مبانی معانی شناختی ابن تیمیه است یعنی تفسیرهای خاص ابن تیمیه نسبت به توحید و شرک، ایمان و کفر، سنت و بدعت و علی الخصوص شرک بناء بر قبور، به اینها معتقدند، در 19 بیانیه ایی که داده اند اینست، طبق سند معتبر که در صحیح مسلم است تمام قبرها بایستی تخریب شود لذا شروع کرده اند یکی یکی قبرها را تخریب می کنند، جالبت است بعد می بینند مردم باز قبر را مراجعه می کنند می روند نبش قبر می کنند، می گوئیم چرا نبش می کنی؟ می گویند می خواهیم این مرده را از اینجا در بیاوریم که دیگر اثری از آثار شرک وجود نداشته باشد، البته اینرا بگویم علمای وهابی هم حرام می دانند نبش قبر، حتی فتوائی دارند که صراحتا از هیئت کبار عربستان پرسیده اند آیا برای از بین بردن شرک می توانیم نبش قبر کنیم؟ آنها گفته اند جایز نیست، پس ببینید این مبانی ای که ابن تیمیه در بحث معنا شناختی آورده است بیشتر دعواها هم دعواهای تفسیری هرمنوتیکی و بحث تأویل است این یکی از مفاهیمی است که بسیار مطرح هست.

مفهوم جاهلیت و جهادی که سید قطب در معالم فی الطریق مطرح کرد: در آن می گوید ما در دوران جاهلیت قرن بیستم هستیم جاهلیت ما از جاهلیت زمان پیامبر هم بیشتر است، در این مبنا مشکلی نداریم دیدید که مقام معظم گفت جاهلیت ما جاهلیت مدرن است، ما هم معتقدیم که جاهلیت غرب جاهلیت مدرن است، اما حرفهای بعدی گفت هر کس به این جاهلیت راضی باشد یا ساکت باشد کافر است، یعنی مسلمانان را اعم از کسانی که فرهنگ غرب را پذیرفتند یا کسانی که سکوت کردند نسبت به فرهنگ غرب همه کافرند یا باید کشته بشوند یا دوباره اسلام بیاورند، متأسفانه با آیه فمن لم یحکم تمام حاکمان اسلامی را کافر دانستند و بخاطر همین خالد اسلامبولی در سادات را ترور کردند، او جز گروه های جهادی سلفی بوده است، لذا فضایش فضای همین سلفی جهادی های امروزی بوده است، و خالد پیش قراول عصامه است، به قول خودش من فرعون مصر را کشتم بیائید حکومت اسلامی تشکیل دهیم، و فکر می کرد حکومت اسلامی با کشتن سادات درست می شود نمی دانست که مردم باید فرهنگشان عوض بشود، یکی دیگر از مفاهیمی که بعد از سید قطب توسط محمد عبدالسلام در کتاب فریضه الغائبه و شکری مصطفی در کتاب رساله الایمان مطرح شد عدو به قریب دانستن مسلمانها و عدو به بعید دانستن آمریکا، گفتند مسلمانان عدو نزدیک و آمریکا دشمن دور هستند، بعضی استدلالات داعش را خواهم آورد، لذا گفتند اول به جنگ مسلمانان برویم بعد برویم دنبال غرب و اسرائیل، این هم فضائی است که یکی از مباحثاشان است.

تأکید بر نوافض الاسلام محمد بن عبدالوهاب، ایشان در کتاب نواقض الاسلام آنهائی که باعث نقض اسلام می شود و طرف از اسلام خارج می شود، ایشان ده مورد را گفته است، یکی اش نذر اولیاء الله، استغاثه، توسل و ... می گوید تمام اینها باعث خروج از دین است و از نظر داعشی ها مشرکت به کفر اکبر هستند، تأکید بر جمله، جمله مشهوری دارد ابن تیمیه که این جمله را خیلی این داعشی ها استفاده می کنند، قوام الدین بکتاب الیهدی و بسیف ینصر، پایداری دین به کتاب خداست که هدایتگر است و به شمشیری که کمک کننده است، ببینید اگر این جلد را ببینید این آقا کتاب قرآن را به یک دست و شمشیر، پس تنها راه رسیدن به خلافت اسلامی شمشیر است و شمشیر است و شمشیر و حدیث می آورند از پیامبر انی بعثت بالسیف، صراحتا می گویند 120 تا آیه قرآن که دال بر حمت است همه نص شده است، به دلیل آیه و قاتلوا ؟؟ الکفر و قاتلوا مشرکین کافّه می گویند قاتلوا المشرکین کافه کلا حاکم است بر تمام مثل لا اکراه فی الدین اسلام دین رحمت است همه اینها نقض شده است شما شیعیان هم همه کافر و مشرک هستید پس با شما همه باید بجنگند.

نگاه داعش به شیعیان

اولا شیعیان مشرک و مرتد است لذا با اینها باید جنگید یا اینها را کشت یا دوباره اسلام بیاورند، لذا اگر شیعیه ای را بیاورند می گویند اسلام بیاور، جالب است مسیحی را گرفته اند می گویند تو کافری باید کشته شودی شهادتین می گوید باز او را می کشند می گویند چون تو نماز نخوانده ایی، می گویند شعیان احکام اسلامی را انجام نمی دهند احتمالا کمی فضای علویان سوریه در ذهنشان هست، اینها نماز نمی خوانند خوان الامین می گویند، لذا اگر گاهی این صفت ها را به شیعیان نسبت می دهند بخاطر فضائی است که در نصیبیه علویان سوریه وجود دارد، بنابراین کشتن آنها جایز بلکه واجب است، اما علت قبض یکی اینست که همه مشرک هستند به دلیل استغاثه و بناء به قبور اینها کافرند به دلیل ارتباط با غرب، مثلا اینها استدلال می کنند که شیعیان زمانی ابن الغنی با خواجه نصیر کمک کردند امپراطوری عباسی را از بین برند، الان هم نوری مالکی و ابراهیم جعفری با غرب همدست شده اند که اهل سنت عراق را از بین ببرند اصلا در بیانیه های زرقاوی آمده نوکران ابن القری، تصریح دارد مجوسی ها از این عبارات بسیار استفاده کرده است، اینها می گویند شیعه قائل به تحریف قرآن است توهین به صحابه می کند لذا از چند جنبه ما مشرک هستیم.

داعش و مسیحیان

داعش نسبت به مسیحیان گفته است ، شما سه کار می توانید انجام دهید، اسلام بیاورید، جزیه بدهید یا کشته شوید، عبارتی خواهم آورد

داعش و غزه

این عین عبارت بیانیه داعشی نسبت به غزه است به برادرانمان در غزه وعده می دهیم که آنان را در جبهه جنگ با یاری کننده گان یهیود در عراق تحقیر نکنیم، این همه زحمتی است که برای غزه می کشند اینها می گویند چرا از غزه حمایت نمی کنید، می گویند تشکیل دولت اسلامی در عراق و حمایت از آن از حمایت غزه و فلسطین مهتر است، بعد می گویند اگر برویم غزه بجنگیم باز تحت سلطه اسرائیل هستیم و نمی توانیم حکومت اسلامی تشکیل دهیم، حتی در بیانیه ای گفته اند خطر دشمن نزدیک که شیعیان هستند از کافران اصلی بیشتر است، می گویند خلیفه اول پس از جنگ با اهل رده رفت سراغ رومیان و ... پس ما اول برویم سراغ اهل رده این شیعیان مرتد شده و بعد سراغ کافران اصلی که کافران هستند، استدلال می کنند صلاح الدین ایوبی اول با شیعیان جنگید بعد سراغ صلیبیون رفت، استدلال دیگر چون گفته اند اینها با داعش بیعت نکرده اند غزه کشور غیر اسلامی است پس نباید از آنها حمایت کرد.

راهبر ما در برابر داعش

راهبر ما در برابر داعش همان راهبرد امام علی در برابر خوارج باشد، که دقت من دیدم در بیانات مقام عظمای ولایت خیلی خوب تجلی یافته است، امام علی علیه السلام فرمود اگر خوارج کاری به ما نداشته باشند ما به آنها کاری نداریم، دو اگر با ما بجنگند ما از خودمان دفاع می کنیم اگر با دشمن ما بجنگند همراه آنها با دشمن خواهیم جنگید، مقام معظم رهبری در سالگرد رحلت امام خمینی راهبرد را قشنگ تبیین کرد، و گفت ما با اینها نمی جنگیم، لذا اینرا باید توجه داشته باشیم که اینها خوارج عصرند و مبانی اشان همان مبانی ایمان و کفر خوارج است و فقط خود را مسلمان می دانند و بقیه را کافر، و شیعه را کافر می دانند.

کلیپی نشان بدهم خدمتتان، اینرا فقط بخوانید عبارت فارسی را، می گوید بچه ها چه پیامی به ابوبکر بغدادی به مناسبت آزاد سازی شهر نینوا دارید؟ می گوید به رهبرمان تبریک می گوئیم و به او مژده می دهیم که به اذن خدا انشاءالله پرچم خود را در تهران برافراشته خواهیم کرد.

فیلمی را نشان بدهم، این فیلم توسط یک انگلیسی رفته در منطقه داعشی ها گرفته شده است، من از هر کدام کمی را اولش می گذارم، ایشان ببینید بکتاب یهدی و بسیف ینصر من این عبارت را می خواستم نشان بدهم صلوات را که می گوید آل را می فرستد یعنی با اهلبیت مشکل ندارند، می گوید گذرنامه تان چیه، شمشیر در می آورد می گوید این گذرنامه ماست، این شهر رقه است که الان دست داعشی هاست مرکز چیز هستش، ببینید اینجا در باره مسیحی ها می گوید، ابوبکر البغدادی بیانیه داده که با مسیحی ها چگونه برخورد کنیم، گفت ابوبکر البغدای گفته است ، شما سه کار می توانید انجام دهید، اسلام بیاورید، یا جزیه بدهید اگر جزیه ندهید راهی نیست جز قتال.

این فیلم را بیاورم، اینجا را ببنید اینها در باره مسیحی هاست، اینها مسیحی ها هستند که، فیلم آوارگی مسیحیان را نشان می دهد، کلیسا را ببینید، دقت کنید این مکتب الدعوا قوه قضائیه است، این مکان اولش کلیسا بوده است، گفت صلیب را شکستیم اینجا را کردیم محلی برای آموزش دین خدا، اینجا هم می گوید ما تمام شیعیان را می خواهیم بکشیم، اولین شعری که همین اول می خواند، اینجا از مردم زکات می گیرند،

این بود مختصری درباره آنجه که مبانی فکری داعش و زمینه های پیدایش داعش هست، ما تخمین می زنید حداقل الی 5 الی ده سال اینده با آنها مشکل خواهیم داشت، آمریکا نیامده که داعش را از بین ببرد، داعش اگر به سمت کردها برود آمریکا کمک خواهد کرد، اگر بسمت بغداد بیاید سکوت خواهد کرد و اگر به سمت دمشق برود کمک خواهد کرد تا بتواند اهدافش را در جهان اسلام پیاده کند هزینه ایی بسیار کم و اثری بسیار زیاد در جنگ شیعه و سنی لذا این آقایانی که در حوزه علمیه قم خیلی راحت توهین می کنند بدانند در جائی دیگر سر شیعه از تن جدا می شود، این چیزی است که متأسفانه امروز دارد اتفاق می افتد.

والسلام علیکم و رحمت الله و برکاتهپاسخ به پرسش ها

راجع به منابع مالی داعش سوال داشتم؟

منابع مالی داعش طبق سازمان ملل اینست که داعش به هفت منطقه نفتی تسلط دارد، راحت می توانست روزانه چندهزار بشکه تولید و به فروش برساند، دلالان ترک هر بشکه را 25 دلار می خرند و در دریای سیاه 100 دلار می فروشند و خیلی روزانه سه میلیون دلار از فروش نفت بدست می آورند، میعانات پالایشگاهها را استفاده می کنند، رودخانه فرات که زمینهای اطرافش زکات دریافت می کنند، از فروش برق به مردم خوداشان پول می گیرند کمک های عربستان و امریکا که تا قبل از اینها بود الان هم تمام نشده درسته که شاید حکومت عربستان کمک نکند اما شاهزاده های عربستان که می خواهند شیعه تضعیف شود پول می دهند ما تاجرهای فراوانی داریم که در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند پول می دهند که شیعه را ضعیف کنند، منابع دیگر پولهائی است که از بانکهای موصل برداشت کرده اند از بانکهای شهرهای دیگر خبر نداریم، می دانیم موصل دومین منطقه نظامی عراق بود یعنی در پادگانهایش بسیار اسلحه بود همه اینها را بردند، موشک های ده متری را از مناطق موصل گرفتند،

جمعیت نظامی آنها چقدر است؟

حدود 50 هزار آدم به آنها پیوسته است به غیر از اینکه در مناطق سوریه هم دویست سیصد هزار نفری به آنها کمک می کنند، تخمین ما اینست که سلفی های جهادی بین پنج تا ده میلیون نفر است که ما تخمین می زنیم تا ده میلیون نفر به اینها بپیوندند.

نیرو هوائی ندارند، البته از موصل چندتا هلیکوپتر و هواپیما گرفتند که نتوانستند از آنها استفاده کنند،

مبنائی که حضرتعالی برای جنگ نکردن با داعش بیان کردید با آنچه که صدا سیما مبنای مقابله با داعش بیان کرد متفاوت است، شما فرمودید آنها خوارجند و ما منتظریم آنها اگر حمله کنند ما دفاع کنیم، اما جمهوری اسلامی می گوید اینها زاییده امریکا ست و ما در بازی آنها شریک نمی شویم؟

به چند نکته توجه داشته باشید، ما اختلافی با امنیتی ها داریم، آنها می گویند اینها دست پرورده آمریکائی ها هستند ما می گوئیم داعش یک فکر است در اسلام اما امریکا از اینها سواستفاده می کند چون اینها خشک مغزند نمی فهمند که دارند در زمین دشمن بازی می کنند شاید سرانشان بدانند ولی مجموعه افرادی که به اینها می پیوندند نمی دانند که دارند به اسلام ضربه می زنند.

این علامت را ببینید این علامت اختصاری داعش است I.S.I اینها شروع کردند امنیتی ها روی این اینقدر بحث کردند این دقیقا منطبق است با اسرائیل، ما می گوئیم یک مجموعه فکر است در اسلام و فکر را با فکر باید جواب داد، نکته دوم اینست که مرزها الان مثل قدیم نیست الان مرز ما کرمانشاه نیست مرز ما لبنان است دمشق است اگر از کربلا و نجف دفاع نکنیم می آیند اینجا، ما به صدا و سیما کار نداریم کجا صدا و سیما و امنیتی ها هر گاه مقام معظم حرفی می زند اینها با سکوت از کنارش می گذرند این بد است، مبنائی که مقام معظم در جنگ سوریه مطرح کرد که ما بخاطر جبهه مقاومت داریم از سوریه دفاع می کنیم اگر اینرا خوب تببین می کردند بین بد و بدتر ما یک بد داریم بنام بشار اسد و یک بدتر بنام داعش و امریکا اگر اینرا خوب تببین می کردند امروز جهان اسلام اینقدر درگیر جنگ شیعه و سنی نمی شد، امروز اگر مقام معظم صراحتا می گوید ما با اینها نمی جنگیم فضای فرهنگی ایجاد کنید، بگید آقا ما مسلمانیم شما هم مسلمانی برو با دشمن اصلی بجنگ، اگر اینرا خوب تبیین کنیم، اما گاهی اوقات صدا و سیما جنگ مذهبی را ترویج می کند، ما معتقدیم این فضا فضای فرهنگی است و در فضای فرهنگی باید با اینها مقابله کرد و در کنارش فضای امنیتی.

آیا ابوبکر البغدادی یهودی الاصل است یعنی پدر و مادرش یهودی هستند؟ و دوره های ؟؟؟ را در اسرائی دیده است؟ دوم درباره کمک هائی است که از طرف ایران به داعش شده است که نیروهایی سنی از سیستان به آنها پیوسته اند؟ هر دو دروغ است و هیچ شاهدی وجود ندارد، از ایران تعدادی جوانهای تند ما به داعش پیوسته اند ولی هیچ ربطی به نظام ما ندارد، مثال بزنم در یک منطقه از گیلان ما 180 هزار سنی داریم، 18 نفر جوان که در عراق و سوریه عملیات انتهاری کرده اند از سنی های تالش و رضوانشهر و اینها بوده اند، چند نفر در جنگهای تن به تن و ... را خبر نداریم، اینها رفتند ولی هیچ گاه ربطی به نظام ندارد.

جهاد نکاحشان درست است؟ ما هیچ دلیل منطقی پیدا نکردیم، ببینید جهاد نکاح در فیسبوک به محمد العریفی و ناصر العمر نسبت داده شد بعد از 15 روز هر دو انکار کردند، اما متأسفانه برخی از این جوانان تندی که از اسلام هیچ چیز نمی دانند از این فتاوا استفاده کردند، ولی جهاد نکاح فتوائی ندارد، فیلمها را دولت سوریه ساخته است.

مبانی یهود با داعش دوتاست یا یکی است؟

هیچ ربطی به هم ندارد، برخی از افرادی که تا دیروز عرفانهای کاذب درس می دادند امروز آمده اند و از داعش می گویند آخه تو تا چه اندازه از سلفی ها می دانی که می گوئی، من تطبیق می دهم کتاب یهود را با فلان، بله تفکر یهود نزدیکترین تفکر با اسلام است، حجاب، نماز، توحید دارد، اما آنها نژاد پرستند و ما نیستیم، ببینید مقاله ای دکتر سلیمانی نوشته است بنام حقوق 613 گانه یهود من بیش از پنج بار اینرا خواندم 600 مورد آن شبیه اسلام است، حالا من بگویم این داعش مبانی اش را از یهود گرفته است، کشور ما هم که دوست دارند امنیتی ها هم که دوست دارند اینرا نسبت بدهیم به یهود و اسرائیل و مسئله حل شد!

اینکه در خبرها گفته می شود داعش ؟؟؟ این نقشه آمریکاست بنام لانه زنبور، و از اینطرف نشان می دهد داعش ساخته آمریکاست، و شما می گوئید که اصلا نقشی ندارد آمریکا، بالاخره نقش آمریکا چیست؟

ببینید دوستان این اتفاقی که در جهان می افتد ما گروهی داریم به نام داعش امریکا با جنگ رسانه ای خیلی راحت اینها را در جهان اسلام جابجا می کند بدون اینکه خودشان متوجه بشوند، سوریه یک اتفاقی افتاد اینها کاری کردند که همه سلفی ها آمدند در سوریه، اینها را آمریکا آورد؟ نه خودشان آمدند، اما متأسفانه متوجه نیستند که با یک فضای تبلیغاتی آمریکا اینها را به سوریه آورد، نمونه اش الان چینی ها و روسی ها الان می ترسند که با فضای تبلیغاتی امریکا اینها را به دره یمگان ببرد، دره یمگان فضائی بین قرقیزستان، قزاقستان و چیز هست، اگر این اتفاق بیفتد چین به چالش کشیده می شود، روسیه به چالش کشیده می شود، ببینید یک جرقه آنجا بزنند تمام داعشی ها می روند آنجا آقا برویم جهاد و خلافت اسلامی و ... یعنی این آقا اینجا نشسته آمریکا برایش برنامه ریزی می کند خودش هم متوجه نیست، ببینید داعش آمد با برنامه ریزی آمریکا به سوریه به عراق تا دیروز آمریکا کمکش می کرد امروز که از خط قرمزها عبور کرده است جلویش را می بندند، قول می دهم اگر فردا به سمت سوریه برود آمریکا کمکشان می کند، ببینید کاملا با یک فضای رسانه ای همه کار می کنند، مثل این سر بریدن ها داعشی ها اول اینها را با اسم ترهبون به عدو الله نشان دادند، گفتند می خواهیم دشمن را بترسانیم و ترساندند چون وقتی به صد کیلومتری کرکوک رسیدند صد هزار نفر از کرکوک فرار کردند، آمریکا جلوی آنها ایستاد که آنها عقب نشینی کردند، ولی در همین فضای رسانه ای اینرا گرفتند و علیه داعش و یکباره دیدید داعش یکباره بد شد و لذا دیدید ابوبکر البغدادی فتوا داد این فیلم ها را در فضای مجازی نگذارید، چون دیدند این چزی که به نفعشان بود یکباره به ضررشان شد، آمریکا به راحتی با یک جنگ رسانه ایی این کار را انجام می دهد و الان هم با جنگ رسانه ایی دارد به اختلاف بین شیعه و سنی دامن می زند.

بنده هم معتقد هستم که آمریکا مهره گردان اصلی اینهاست ولی اینها نمی دانند که در زمین آمریکا به خوبی دارند بازی می کنند.

شبکه شش حدود سه ماه پیش مقاله ای به نقل از یکی از روزنامه های آمریکائی که نام ابوبکر البغدادی نام ایشان سایبوت الیوت شیمون است، از پدر و مادر یهیودی است و سرباز موصاد است، شما می گوئید بازی رسانه ایی است، اینکه همه اینها جاسوس موصاد هستند شکی نیست، ولی اینکه بگوئیم مردمی که به اینها پیوسته اند فریب خورده اند این کاملا درست است. در بحث نکاح هم که عکسهایش آمد بیرون مصاحبه ها و یا آن داماد تونسی که خانمش را هدیه داد. و این امنیتی ها که می گوئید چه کسانی هستند اگر منظورتان سپاهی ها هستند این بحثی که می فرمائید واضح تر کنید من از استادمان که هیئت علمی دانشگاه امام حسین علیه السلام هستند این را خیلی واضحتر شنیدیم اینرا خب فضا خصوصی تر بود بهتر تبیین شد، لطفا واضح تر بفرمائید با چه کسی اختلاف دارید؟

ببینید دوستان یکی اینست که شما خیلی راحت می گوئید اینها جاسوس آمریکایند، سند بیاورید، چند نکته را توجه داشته باشید، هر کس تحلیل خودش را دارد، مگر اینکه شواهد کافی مبنی بر جاسوس بودن اینها بیاورید، بحث اینست که آن چهار سالی که ابوبکر البغدادی آن چهار سالی که در زندان آمریکائی ها بوده جذب آمریکائی ها شده بعد رفته یا خیر این احتمال وجود دارد، شاهدی بنده تا حالا پیدا نکردم، اما نکته دوم ما گفتیم فتوای جهاد نکاح را رد کردیم نه خود جهاد نکاح را، فیلم ها هم می توان درست کرد، ما شاهد جدی نداریم و جنگ رسانه ایی است وخیلی هم خوب جواب داد، اما امنیتی ها چند دسته هستند، من پنج بار در دانشگاه امام حسین علیه السلام جلسه علمی گذاشتم، عده ایی از آنها محکم هستند و می گویند آمریکا پشت قضیه هستند، طیفی هستند محکم می گویند اینها آمریکائی هستند ما می گوئیم فکر را باید با فکر جواب داد، این فرق ما با آنهاست اثرش هم در میدان است، میدان فرهنگ و میدان اسلحه.

درگیری اصلی که جهان اسلام دارد داعش است یا آمریکا؟ دشمن اصلی ما آمریکاست که آنها با مهره داعش جنگ راه انداخته است، آمریکا آمد در افغانستان و عراق ده سال هزینه های بسیار سنگین کرد و موفق نبود الان با داعش بسیار موفق است، با هزینه کمتر اگر این فضا را ایجاد کند من شیعه نفت را خواهم فروخت و اسلحه خواهم خرید و عربستان هم نفت خود را خواهد فروخت و از آمریکا اسلحه خواهد خرید و بعد روبروی هم خواهیم ایستاد و همدیگر را خواهیم کشت، و بعد چه اتفاقی می افتد ما هر دو از آمریکا اسلحه می خریم و بعد از آمریکا می خواهیم بعنوان منجی بیاید بین ما واسطه گری کند، این راهبرد آمریکاست ما مواظب باشیم در زمین آمریکا بازی نکنیم.

فضای سیاسی بسته در ایران و منطقه آیا باعث شده که اهل سنت به داعش بپیوندند و بعد از اینکه نوری المالکی در عراق روی کار آمد اهل سنت هم در آنجا تحت فشار قرار گرفتند؟ من به تمام شهرهای سنی نشین رفته ام و با تمام سنی ها کلاس داشته ام اصلا اینها با فضای بسته سیاسی مواجه نیستند، طبق قانون مجلس کسی بخواهد شبکه بزند باید از صدا و سیما مجوز بگیرد من به آیت الله اراکی گفتم چه اشکال دارد یک شبکه ماهواره ای بزنیم در باب تقریب گفت ما چند سال است می رویم و می آئیم هنوز مجوز شبکه به ما نداده اند، شبکه آیت الله مکارم هم به خاطر احترام به مرجعیت بوده است، نکته دوم اهل سنت تعداد مساجدش از شیعه بیشتر است، در تهران هفده تا مسجد دارند اما اینها مسجد می خواهند به چه کسی بدهیم، من رفتم ایرانشهر برای هشت مولوی صحبت کردیم، دائم گفتند مسجد، من گفتم فضای فرهنگی وجود ندارد، اگر ما مسجد ساختیم و چهارتا جوان آمدند لعن و فحش به خلفا دادند و چهارتا درگیری شد و چهار نفر کشته شدند چه کسی جواب می دهد، اول باید فضای فرهنگی را آماده کنیم، بعد به چه کسی بدهیم، به سیستان، به گلستان به کرد به چه کسانی بدهیم، ثانیا کدام سمت تهران بزنیم سنی ها در تهران پراکنده اند مثلا فلان منطقه بزنیم طرف از سی کیلومتر آنطرف تر بیاید اینجا نماز بخواند! کمی باید فکر کنیم، نماز جمعه هم همین الان 35 تا نماز جمعه در تهران خوانده می شود، در همین زاهدان دولت به غیر از اینکه عیدگاه داشتند دولت 32 هکتار زمین هدیه به آقای مولوی عبدالحمید داد بعد آقایان شیعه من زنگ زدند و گفتند نمی شود 32 هکتار هم زمین به ما بدهید ببینید دعوا آنجا برعکس است، شما فضا را نمی دانید اطلاعات ندارید، اگر مدیر جز اشتباه می کند نباید بر روی کل نظام نوشت، نظام در مناطق مختلف امکانات می دهد، حوزه های علمیه آنها، طلبه های آنها بیشتر از ماست، حالا فردا نروید تیتر کنید بگوئید که اولی ها سنی ها بیشتر از شیعیان شده است، نسبت به جمعیت ایران شیعه نسبت به شیعه، سنی مسجدش، طلبه اش و حوزه اش بیشتر است.

حاج آقا من مطلبی را بگویم اتفاقا نظری بر خلاف این هست، خیلی از علماء می گویند قبل از انقلاب ؟؟ تحت فشار شدید بودند چرا بعد از انقلاب ازاد شدند من جمله آیت الله شاه آبادی، همین حرف را زد ؟؟؟

درباب رابطه با اهل سنت همیشه بحث بوده و خواهد بود، اینکه نظام چطور با اهل سنت رفتار کند و راه میانه مدیریتش بسیار سخت است

من سال 66 در مسجد قمصر کاشان در حوزه علمیه طلبه بودم، یک مجله بود به استادم دادم گفت فرمانیان می دانی چه نوشته؟ نوشته به مسجد مکی 800 میلیون تومان کمک کرده اند، میدانی یعنی چه؟ گفتم من پانصد تومان شهریه می گیرم می دانم یعنی چه. ما اینها را می دانیم اما راهبرد نظام همگامی با اهل سنت و تعادل است.


بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش

بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش

ه گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و هجدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 26 مهرماه ـ با موضوع "بررسی زمینه ها و مبانی دیدگاههای تکفیری داعش" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی فرمانیان» عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالب مرتبط

ریشه های شکل گیری جریان های تکفیری معاصر

ریشه های شکل گیری جریان های تکفیری معاصر

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی امین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه دوم اسفند ماه ـ با موضوع " ریشه های شکل گیری جریان های تکفیری معاصر" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی علیزاده موسوی ریاست علمی کنگره نفی تکفیر در اسلام» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

فقه سلفی و نسبت آن با خشونت

فقه سلفی و نسبت آن با خشونت

موضوع بحث «فقه سلفی و نسبت آن با خشونت» است. اگر ما دو نکته را کنار هم قرار بدهیم، اهمیت این موضوع بیشتر روشن می‌شود. نکته‌ی اول آن است که از حدود 15-10 سال قبل تا الان، شاهد رشد یک پدیده‌ی بسیار مهم به نام خشونت مذهبی هستیم و چون غلبه با بحث‌های اسلامی است، می‌توانیم اسم آن را خشونت اسلامی در حوزه‌ی عمومی بنامیم که در همه جا شاهد آن هستیم. پدیده‌ای که هر روز، کم و بیش وجوه مخرب آن در درگیری‌های سوریه، جنوب غربی عراق و مصر دیده می‌شود. حتی در داخ

بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن

بررسی تحلیلی تکفیر و شیوه های اثبات آن

بحث در ارتباط با موضوع تکفیر هست، این موضوع این روزها بعنوان یک موضوع داغ در ایران و خارج از ایران مطرح است و مباحث مختلفی در ارتباطش مطرح می شود طبیعتا شقوق و ارتباطات و مباحث جانبی بسیاری دارد که نمی شود در یک جلسه آنها را بحث کرد به اضافه اینکه مشکل اصلی بحث تکفیر مسئله فقهی یا حتی کلامی نیست آنچه که امروزه بعنوان یک چالش مطرح است آن یک بحث سیاسی اجتماعی است تا اینکه بحث فقهی باشد منتها ضرورت بحثهای فقهی یا کلامی از این جهت هست که دامن بحث های