موسسه فهیم

خلاصه ها

تاریخ و سیره , اخبار موسسه ,

خدمات فاطمه (س) به جامعه بشری

مطالب مرتبط

کلید واژه زندگی امام حسین(ع) عزت بود.

کلید واژه زندگی امام حسین(ع) عزت بود.

ستاد محمد اسفندیاری، در روز 29 شهریورماه در سلسله سخنرانی‌های محرم و صفر مؤسسه فهیم، فرمودند: عاشورا، ابعاد گوناگونی دارد و اگر آن را به منشوری تشبیه کنیم، چند ضلع دارد که دو بعد آن خیلی برجسته است؛ یعنی بعد حماسی و بعد تراژیک.