موسسه فهیم

خلاصه ها

اخبار موسسه

سیره سیاسی اجتماعی امام رضا(ع)

آموزه‌های اخلاق رضوی(ع)

آموزه‌های اخلاق رضوی(ع)

حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی، استاد حوزه و دانشگاه، 25 مهرماه، در نشست «آموزه‌های اخلاق رضوی(ع)» در مؤسسه فهیم قم با اشاره به روایت «انّی بُعِثتُ لِاُتمّمَ مَکارِمَ‌الاخلاق»، گفت: یکی از ناقلان و روایان این حدیث، امام رضا(ع) است که با تعابیر مختلف در منابع شیعه و اهل تسنن نقل شده است؛ گاهی «علیکم بالمکارم الاخلاق»، گاهی «انی بعثت لاتمّم مکارم الاخلاق» و در برخی موارد هم با تعابیر «انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، حسن الصالح الاخلاق، تمام المحاسن