موسسه فهیم

اخبار موسسه

اطلاعیه نشست حدود مصونیت منتقدان دینی و سیاسی

سجاد دین پرستی صالح

سلام. در صورت امکان، گزارش کامل بحث این نشست را به ایمیل بنده ارسال فرمایید. با تشکر