موسسه فهیم

حفظ نظام از اهم واجبات

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و دوازدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 27 اردیبهشت ـ با موضوع "حفظ نظام از اهم واجبات "، با نظریه پردازی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میرموسوی» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و نقد «حجت الاسلام و المسلمین بهروزی لک» عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

اقتضاءات حق الناس بودن رأی مردم

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و یازدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 20 اردیبهشت ـ با موضوع "اقتضاءات حق الناس بودن رأی مردم"، با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

روش شناسی تفسیر امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 6 اردیبهشت ـ با موضوع میزگرد "روش شناسی تفسیر امام خمینی(ره)" و با سخنرانی «اساتید محترم سید محمد علی ایازی و کاظم قاضی زاده، و دکتر محمد کاظم شاکر» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

فقه سلفی و خشونت

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و هفتمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 23 فروردین ـ با موضوع "فقه سلفی و خشونت" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر داود فیرحی»، با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی فقهی ـ حقوقی متهمان(2)

حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد فخار طوسی در ابتدای این نشست اظهار داشت: نظریه ای که درباره آن در این جلسه بحث خواهیم کرد ضرورت در نظر گرفتن موقعیت اجتماعی افراد در برخورد با آنهاست و این موضوع اختصاص به مرحله بازجویی و تحقیقات ندارد بلکه در دادگاه نیز باید به موقعیت اجتماعی افراد توجه کرد.

مطالعه

تحلیل فلسفه مجازات در اسلام

گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و یکمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 12 بهمن ماه ـ با موضوع "تحلیل فلسفه مجازات در اسلام" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر رحیم نوبهار» پژوهشگر حوزوی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

تسامح در اسلام

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست مین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 5 بهمن ماه ـ با موضوع "تسامح در اسلام" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین قدردان قراملکی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

پیامبر(ص) خاتم مظهر رحمت و نفی خشونت

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد و نود و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 28 دی ماه ـ با موضوع "پیامبر(ص) خاتم مظهر رحمت و نفی خشونت" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر یعقوب علی برجی» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا (2)

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، یکصد و نود و ششمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 23 آذرماه ـ با موضوع "بررسی تحلیلی سیر مقتل نگاری عاشورا (2)" با سخنرانی «آیت الله محمد هادی یوسفی غروی» و با حضور اساتید، طلاب و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه