موسسه فهیم

نشست چالش های بازخوانی حماسه عاشورا

نظریه پرداز: استاد معادیخواه.. حجت الاسلام والمسلمین معادیخواه، نظریه پرداز این نشست با طرح این سوال که « آیا بازخوانی حماسه عاشورا» ضرورت دارد؟ خاطر نشان ساخت: بازخوانی هر حادثه نیازمند بازساری فضای وقوع آن است و این امری ناممکن و یا بسیار دشوار است.

مطالعه

دین و نظریه همزیستی

استاد احمد مبلغی: بر اساس آموزه های اسلامی، دامنه همزیستی انسانها بسیار گسترده و به اندازه هم انسان ها است و اسلام خواهان همزیستی مصالمت آمیز با انسان ها، فارغ از اندیشه و آداب و رسوم آنهاست. و سطح مطلوب و ایده آل همزیستی با انسانها، همزیستی پایدار، کیفیت بالای زندگی و خصلت های عالی و حداکثری زندگی است.

مطالعه

مشروعیت دولت درقرآن کریم

دیشب در موسسه فهیم اولین جلسه تفسیر موضوعی قرآن با عنوان مشروعیت دولت در قرآن کریم برگزار گردید در این جلسه استاد قاضی زاده به مباحث مقدماتی پرداخت و گفت علم تفسیر نسبت به علوم دیگر در اسلام تقدم دارد. به علت نیازم مسلمانان به فهم متن قرآن که موجب ایجاد مدارس مختلف در میان صحابه شد.

مطالعه

نوآوری های اصولی امام خمینی(ره)

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و نهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم با همکاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی شب گذشته ـ شنبه 16 خردادماه ـ با موضوع "نوآوری های اصولی امام خمینی(ره)" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین کاظم قاضی زاده» و «حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی» و با دبیری دکتر محمد مهدی تقدیسی و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم با همکاری مرکز فرهنگی دانشگاهی امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد، برگزار شد.

مطالعه

پدیده ظهور

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و هشتمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 9 خردادماه ـ با موضوع "پدیده ظهور" با سخنرانی «حجت الاسلام و المسلمین حبیب الله احمدی» با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

سازوکارهای مهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم (2)

جلسه ای تحت عنوان سازوکار بیرونی قدرت سیاسی از دیدگاه قرآن در موسسه پژوهشی فرهنگی محراب فهیم با حضور اساتید محترم دکتر سید باقری و دکتر مفتح برگزار شد. ابتدا دکتر سید باقری مباحث خود را تحت سازگاری بیرونی مهار قدرت سیاسی از دیدگاه قرآن کریم مطرح کرد. و اظهار داشت که از دیدگاه قرآن سازوکار مهار قدرت به دو حوزه سیاسی و حقوقی تقسیم می شود.

مطالعه

سازوکارهای مهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و ششمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 19 اردیبهشت ماه ـ با موضوع مناظره "سازوکارهای مهار قدرت سیاسی از منظر قرآن کریم" با نظریه پردازی «حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم سید باقری» و نقد «حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد هادی مفتح» و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه

مبانی حق الناس بودن رأی مردم

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سی و پنجمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 5 اردیبهشت ماه ـ با موضوع مناظره "مبانی حق الناس بودن رأی مردم" با نظریه پردازی دکتر «ابوالحسن حسنی» و نقد «حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید علی میر موسوی» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.

مطالعه