موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"آیت الله امینی"

آیت الله امینی و نهاد رهبری در قانون اساسی

بنده دو دهه با ایشان ارتباط داشتم که بخشی از آن در دبیرخانه خبرگان رهبری و در انتشار مجله حکومت اسلامی بود


نگاه اعتدالی و احتیاط آیت‌الله امینی در صرف بیت‌المال

روحیه فراجناحی و نگاه اعتدالی از جمله مهمترین ویژگی‌های ایشان بود.