موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"احکام الدین"

بررسی کتاب تبصرةالمتعلمین فی احکام‌الدین

به گزارش ایکنا، آیت‌الله‌ سیدمصطفی محقق داماد، استاد حوزه و دانشگاه، 12 مهرماه در نشست «بررسی کتاب تبصرةالمتعلمین فی احکام‌الدین» که از سوی مؤسسه فهیم قم برگزار شد، گفت: کتاب مذکور کتابی است که یک دوره مختصر تمام فقه است و همان‌طور که در مقدمه اثر تصحیح‌شده آن نوشته‌ام، نویسنده آن یعنی علامه حلی از نوادر فقه شیعه در اوایل قرن هشتم است.آیت‌الله‌ سیدمصطفی محقق داماد