موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"اردوگاه امام حسین"

مجلس عزاداری ایام اربعین

موضوع: مقایسه رفتاری و اخلاقی اردوگاه حسینی علیه السلام و یزیدی - استاد علی نظری منفرد