موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"الهی"

الهی بودن قرآن؛ فراتر از تحدّی و اعجاز

283مین نشست علمی موسسه فهیم تحت عنوان الهی بودن قرآن؛ فراتر از تحدّی و اعجاز با نظریه پردازی استاد دکتر محمد کاظم شاکر استاد دانشگاه علامه طباطبائی