موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"بزرگداشت"

جلسه بزرگداشت دکترداوود فیرحی (ره)

سخنران:دکتر سید محمد رضا #بهشتی فقه و تجدد به روایت دکتر #فیرحی باحضور:حجت الاسلام دکتر شفیعی دکتر فراتی و حجت الاسلام دکتریزدانی مقدم