موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"حسین عرب"

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب نظریه روح معنا در قرآن

269 مین جلسه از سلسله جلسات موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم، شامگاه شنبه چهاردهم اسفندماه 95 با عنوان نقد وبررسی کتاب "نظریه روح معنا در قرآن" نوشته دکتر حامد شیواپور و با نقادی استاد حسین عرب و با حضور جمعی از فضلا، طلاب و دانشجویان در محل موسسه برگزار شد.


اطلاعیه نشست نقد و بررسی کتاب روح معنا

با حضور نویسنده: دکتر حامد شیواپور و ناقد استاد حسین عرب