موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"دکتر ناصر قربان نیا"

الزامات قانون گذاری بر اساس فقه

به گزارش روابط عمومی موسسه فهیم، دویست و سیزدهمین جلسه نظریه پردازی موسسه فهیم شب گذشته ـ شنبه 3 خرداد ماه ـ با موضوع " الزامات قانون گذاری بر اساس فقه "، با سخنرانی «دکتر ناصر قربان نیا» عضو هیئت علمی دانشگاه مفید و با حضور اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران در محل موسسه فهیم قم برگزار شد.