موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"شهادت امام سجاد"

به مناسبت شهادت امام سجاد (ع)

سه حالت و خصلت در هر یک از مؤمنین باشد در پناه خداوند خواهد بود و روز قیامت در سایه رحمت عرش الهى مى باشد و از سختى ها و شداید صحراى محشر در امان است: 🔹اوّل آن که در کارگشائى و کمک به نیازمندان و درخواست کنندگان دریغ ننماید.