موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"شهید مفتح"

بررسی ادعای آزادی بیان در عروب و توهین به پیامبر اکرم (ص)

سخنران دکتر محمد هادی مفتح (مسئول مرکز اسلامی هامبورگ)