موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"ضیایی فر"

نشست تفاوت های روش اجتهاد در معاملات و عبادات

در آغاز حجت الاسلام والمسلمین ضیایی فر با اشاره به کارکرد های علم اصول خاطرنشان ساخت: علم اصول همانطور که مرحوم شیخ انصاری در بحث حجیّت خبر واحد ذکر کرده اند سه کارکرد مهم دارد: 1-احراز صدور آیات یا روایات 2- فهم و تفسیر آیات یا روایات 3-تعیین جهت صدور آیات یا روایات استاد ضیائی فر سپس با اشاره به قول مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی مبنی بر لزوم تخصصی شدن اجتهاد و فقه در حوزه های علمیه تاکید کرد : یکی از نکاتی که در تخصصی شدن فقه موثر است این است که باید قواعد و ضوابط اصولی تخصصی برای هر حوزه فقهی بطور جداگانه در نظر گفت ، مثلا برای عبادات یک دسته قواعد اصولی خاص و برای معاملات هم یک دسته قواعد اصولی خاص و یک سری هم قواعد مشترک بین آنها،که در این صورت علم اصول دارای سه بخش خواهد شد: