موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"مبانی حاکمیت"

مبانی حاکمیت محور دروس خارج قرار گیرد

کرسی های درس خارج؛ استاد قاضی زاده در گفت وگو با شفقنا: مبانی حاکمیت محور دروس خارج قرار گیرد/ اعضای شورای عالی حوزه منتخب جریان خاص سیاسی نباشند/ مسیر فعلی کرسی های درس خارج قابل قبول است ​ استاد درس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم بر ضرورت ساماندهی دروس خارج تاکید کرده و می گوید: برخی دروس در حدّ دو تا سه شاگرد و برخی با حضور صدها شاگرد برگزار می شود که بعضا آسیب هایی از جمله نداشتن ارتباط کافی بین استاد و شاگرد و حضور برخی در جلسات درس خارج به عنوان مستمع آزاد و با سنین بالا درپی دارد