موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"محمد"

روش مواجهه با چالش‌های فقهی در دنیای معاصر

نشست علمی روش مواجهه با چالش‌های فقهی در دنیای معاصر با نظریه پردازی استاد سید محمد علی Anchorایازی شنبه شب در موسسه فهیم برگزار شد


◀️اطلاعیه نشست علمی▶️

سیر تحلیلی مقتل نگاری های متاخر عاشورا -استاد محمد هادی یوسفی غروی