موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"محمد تقی سبحانی"

نشست علمی هدف شناسی نهضت حسینی

اساتید محمد تقی سبحانی و محمد اسفندیاری


منزلت عقل در هندسه معرفت دینی

اشاره: يكصد و بيستمين جلسه نظريه پردازي ديني با موضوع "منزلت عقل در هندسه ديني" شنبه گذشته در موسسه علمي، فرهنگي فهيم قم برگزار شد. كتاب "منزلت عقل در هندسه معرفت ديني"، حاوي نظريه‌اي از آيت‌الله جوادي آملي است كه طي آن عقل همطراز نقل جاي گرفته، مكشوفات علمي آن با فرض در نظر گرفتن مبدأ فاعلي، علوم ديني محسوب مي‌شود. در اين جلسه اصل نظريه توسط حجة الاسلام والمسلمين سعيد جوادي آملي تقرير و توسط حجة الاسلام والمسلمين محمد تقي سبحاني مورد نقادي قرار گرفت. در اين مناظره چندين بار ميان آنان گفتگو در گرفته و طرفين از ديدگاه خود دفاع كرده‌اند اما در اين مجال تنها نكات اصلي اين بحث مورد توجه قرار گرفته است: حجه الاسلام و المسلمين جوادي آملي: