موسسه فهیم

خلاصه ها

مطالب مربوط به برچسپ

"مطهری"


جلسه 290 موسسه پژوهشی فهیم با موضوع چالش های فقه رایج از منظر آیت الله مطهری

ایشان در ابتدا فرمودند : افراد زیادی هستند که در قرن اخیر به فقه امامیه ایراد و اشکال گرفته‌اند؛ نه‌تنها به برخی فتاوا بلکه اشکالات مبنایی ولی در میان همه این آسیب‌شناسی‌ها تنها یک نفر را سراغ داریم که خودش فقیه است و در عین حال وارد این مباحث چالش‌برانگیز شده و او کسی جز شهید مطهری نیست.