موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"هدف"

گزارش نشست آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد هادی مفتح، استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم و استاد حوزه علمیه به ایراد سخن پرداخت. موضوع بحث ایاشن "آیا هدف وسیله را توجیه می کند" بود.


آیا هدف وسیله را توجیه می کند؟

نظریه پرداز: حجت الاسلام والمسلمین محمد هادی مفتح