موسسه فهیم
مطالب مربوط به برچسپ

"چهلم آیت الله امینی"

نگاه اعتدالی و احتیاط آیت‌الله امینی در صرف بیت‌المال

روحیه فراجناحی و نگاه اعتدالی از جمله مهمترین ویژگی‌های ایشان بود.