موسسه فهیم

خلاصه ها

بسم الله الرحمن الرحیم

درباره موسسه فهیم

آدرس: قم، بلوار امین، 20 متری گلستان، گلستان 1، پلاک 15

تلفن: 02532927083

فکس: 02532915396

مقدمه

دین پژوهی در دوران معاصر یکی از مهمترین حوزه های پژوهشی است. موسسه فهیم در جهت دستیابی به کرانه های نوین اندیشه دینی و پاسخ به پرسش های فراروی  و مواجهه با چالشهای نظری و عملی مقابل بالندگی راه و رسم زندگی ایمانی و اسلامی تلاش می کند .

فهیم فعالیت های خود را در حوزه های زیر برنامه‌ریزی کرده و به انجام می‌رساند.

 

1.کرسی های آزاد اندیشی دینی

در این بخش به هدف دستیابی به اندیشه دینی و نقد و بررسی آنها فعالیت های گسترده ای صورت می پذیرد. کرسی های آزاد اندیشی دارای بخش سه بخش عمده است:

الف: نظریه پردازی دینی

در این بخش مهم ترین و جدیدترین نظریه های دین پژوهی در حوزه های مختلف قرآنی، حدیثی، کلامی، فقهی و اصولی مورد بررسی قرار می گیرد و بصورت پژوهش گفتاری ارائه می گردد. این پژوهش ها تاکنون با برگزاری بیش از 230سمینار علمی و ارائه نظریه پردازی همراه بوده است.

ب: مناظره

بدون تردید اختلاف دیدگاه های نظریه پردازان و تضارب افکار موجب رشد و بالندگی و هر چه بیشتر خواهد شد.

در موسسه بستر ناظره در میان محققان فراهم است و در موضوعات مختلف اساس حوزه ی دین تاکنون بیش 10جلسه مناظره برگزار گردیده است.

ج: نقد کتاب

نقد کتاب نیز از بخش های دیگر آزاد اندیشی است که با حضور نویسنده کتابهای دارای نظریه در حوزه دین و حضور ناقدین برگزار می گردد.در این بخش جلسات متعددی با مشارکت نهاد های پژوهشی دیگر از جمله موسسه تحقیقاتی امام موسی صدر ،پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و ... برگزار شده است.

 

2- تفسیر اجتماعی قرآن:

تفسیر اجتماعی قرآن پروژه کلانی است که با هدف آموزشی و پژوهشی در موسسه فهیم انجام می پذیرد. ضمن گزینش آیات اجتماعی و سیاسی و پژوهش دوازده محقق در بدست آوردن نظرات مفسران و بررسی و نقد آن بصورت مجموعه تفسیری مکتوب می گردد. حضور محققان دانش پژوه در این پروژه چشمگیر و تاکنون بیش از یکصد و هشتاد جلسه برگزار شده است.

3- برگزاری همایش های داخلی و بین المللی:

موضوعات عمده حوزه دین تحت عنوان همایش در سالهای گذشته و حال طراحی و برگزار می شود.

همایش قبلی برگزار شده:

1- اندیشه های امام خمینی و انقلاب اسلامی (با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) و انتشار 15 جلد.

2- همایش اندیشه های اخلاقی عرفانی امام خمینی (با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی و انتشار 14 جلد مجموعه آثار)

3- همایش کرامت انسانی و امام خمینی (با همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) و انتشار 15 جلد آثار.

4- برگزاری همایش بین المللی حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی

 

4- همکاری در نگارش مجموعه های نظریه پردازی:

1- نگارش حکومت نامه امام علی (5 جلد)

2- مردم سالاری دینی (3 جلد)

3- نسیم وحی (مجموعه اندیشه های قرآنی امام خمینی) 1 جلد

5- بخش انفورماتیک

بخش انفورمتیک موسسه با چندین دستگاه رایانه ضمن پشتیبانی فعالیت های پژوهش - آموزشی موسسه و پایگاه اطلاع رسانی در چند بخش فعالیت می کند.

1- پایگاه اطلاع رسانی موسسه با آدرس fahimco.com

2- سایت دانشوران دین اسلام در جهت دادن خدمت اطلاع رسانی به محققین حوزه دین با آدرس ddislam.com

3- سایت فرهنگی روشنا جهت بهره وری جوانان و دانشگاهیان با رویکرد فرهنگ اسلامی ایرانی به آدرس rowshana.ir

4- پشتیبانی سایت موسسه آموزش عالی مهرالبرز از جهت فرهنگی اسلامی (داشتن ستون ویژه فرهنگی با آدرسmehralborz.ac.ir ).

5- پشتیبانی سایت موسسه آموزش عالی فن آوری سپاهان از جهت فرهنگی اسلامی و داشتن ستون ویژه فرهنگی با آدرس Sepahan.ac.ir

 

   6- بخش کتابخانه:

موسسه مجهز به کتابخانه با حدود پنج هزار جلد کتاب در علوم اسلام بجهت استفاده از محققان و پژوهشگران می باشد.

 

7- بخش خدمات صوتی تصویری

موسسه جلسات علمی خود را به صورت های فیلمبرداری – عکس برداری – ضبط صوت همراه با استفاده ازخدمات آموزش چون ویدئو پروژکتور برگزار می کند و واحد خدمات صوتیبشا تصویری در این زمینه فعال است.

 

آدرس : قم ، بولوار امین بیست متری گلستان ،کوچه 1 پلاک 15

تلفن 02532927083

نمابر 02532915396

آدرس سایت  fahimco.com