موسسه فهیم
 • اطلاعیه مجلس عزاداری ایام فاطمیه موسسه فهیم

  اطلاعیه مجلس عزاداری ایام فاطمیه موسسه فهیم

  مجلس سخنرانی و عزاداری موسسه فهیم در ایام فاطمیه

 • اطلاعیه نشست نقد و بررسی کتاب روح معنا

  اطلاعیه نشست نقد و بررسی کتاب روح معنا

  با حضور نویسنده: دکتر حامد شیواپور و ناقد استاد حسین عرب

 • گزارش نشست نقد و بررسی کتاب "نظریه روح معنا در قرآن"

  گزارش نشست نقد و بررسی کتاب "نظریه روح معنا در قرآن"

  269 مین جلسه از سلسله جلسات موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم، شامگاه شنبه چهاردهم اسفندماه 95 با عنوان نقد وبررسی کتاب "نظریه روح معنا در قرآن" نوشته دکتر حامد شیواپور و با نقادی استاد حسین عرب و با حضور جمعی از فضلا، طلاب و دانشجویان در محل موسسه برگزار شد.

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب نظریه روح معنا در قرآن

269 مین جلسه از سلسله جلسات موسسه پژوهشی فرهنگی فهیم، شامگاه شنبه چهاردهم اسفندماه 95 با عنوان نقد وبررسی کتاب "نظریه روح معنا در قرآن" نوشته دکتر حامد شیواپور و با نقادی استاد حسین عرب و با حضور جمعی از فضلا، طلاب و دانشجویان در محل موسسه برگزار شد.

گزارش نشست نقد و بررسی کتاب نظریه روح معنا در قرآن
ادامه

نقد کتاب گونه شناسی فکری سیاسی علمیه قم

دویست و شصت و هفتمین جلسه از سلسله جلسات نظریه پردازی موسسه پژوهشی فهیم شامگاه شنبه 9 بهمن ماه با موضوع نقد کتاب "گونه شناسی فکری سیاسی حوزه علمیه قم" تألیف دکتر عبدالوهاب فراتی و با نقادی دکتر یوسف خان محمدی و با حضور جمع کثیری از اندیشه وران، فضلا، طلاب و دانشجویان در محل موسسه برگزار شد.

نقد کتاب گونه شناسی فکری سیاسی علمیه قم
ادامه