موسسه فهیم
  • مباحث علمی فهیم در ماه مبارک رمضان

    مباحث علمی فهیم در ماه مبارک رمضان

    قاعده "معروف" در ماه مبارک رمضان، استاد کاظم قاضی زاده

بررسی شرایط فقهی قصاص

استاد احمد عابدینی: هدف از بحث و گفتگو، یاد گرفتن چیز نو است و این که ما میراث گذشته خود را مورد بازنگری قرار بدهیم و چیزهایی را که از نگاه گذشتگان غافل بوده، مورد عنایت قرار بدهیم. وی در ادامه در خصوص بحث قصاص افزود: وقتی که به احکام در مورد ارتداد و سب نبی و ... در شیعه و سنی نگاه می کنیم می بینیم که تقریباً احکام در این موارد یک چیز است ولی احکام مربوط به وصیت، طلاق و ... با وجود این که آیات قرآن در این باره زیاد است اختلاف هم فراوان است.

بررسی شرایط فقهی قصاص
ادامه

خلاصه نشست ماهیت شرعی انتخابات

دکتر داود فیرحی: درماهیت شرعی انتخابات تاکنون بحث شرعی روشن صورت نگرفته است با این که بیشترین انتخابات درکشور از زمان تأسیس جمهوری اسلامی تا کنون انجام شده است.

خلاصه نشست ماهیت شرعی انتخابات
ادامه