موسسه فهیم
  • دروس خارج فقه استاد قاضی زاده

    دروس خارج فقه استاد قاضی زاده

    کتاب القضاء

  • دین و توسعه

    دین و توسعه

    نظریه پرداز: دکتر محسن رنانی

بررسی شرایط فقهی قصاص

استاد احمد عابدینی: هدف از بحث و گفتگو، یاد گرفتن چیز نو است و این که ما میراث گذشته خود را مورد بازنگری قرار بدهیم و چیزهایی را که از نگاه گذشتگان غافل بوده، مورد عنایت قرار بدهیم. وی در ادامه در خصوص بحث قصاص افزود: وقتی که به احکام در مورد ارتداد و سب نبی و ... در شیعه و سنی نگاه می کنیم می بینیم که تقریباً احکام در این موارد یک چیز است ولی احکام مربوط به وصیت، طلاق و ... با وجود این که آیات قرآن در این باره زیاد است اختلاف هم فراوان است.

بررسی شرایط فقهی قصاص
ادامه

دین و توسعه

نظریه پرداز: دکتر محسن رنانی

دین و توسعه
ادامه